geheugen

Het werkgeheugen of virtueel geheugen van een computer is het geheugen dat het besturingssysteem tot zijn beschikking heeft. Vaak wordt dit verward met RAM (Random Access Memory) geheugen terwijl dit in de meeste besturingssystemen maar een gedeelte is van het werkgeheugen. De term virtueel geheugen beschrijft deze toestand duidelijker: voor een proces is het alsof de processor beschikking heeft over een veel groter fysiek geheugen dan er in de werkelijkheid beschikbaar is aan RAM. Wat is het verschil tussen ROM en RAM geheugen? ROM geheugen is enkel bruikbaar voor lezen RAM geheugen kan ook schrijven.